AVEL & HÄLSA - ÖGON
 

Kriterier för Forskningsfonden för PRA (2012-01-03)
News from Animal Health Trust (engelska)
Nyheter från Animal Health Trust (svenska)
SSVO (ögonsjukdomar & ögonlysare)
Ögondiagnoser och Springerklubbens avelspolicy för ögon

Hundar diagnostiserade med klinisk PRA:
PRA-lista - diagnostiserad PRA
Här kan du läsa lite om PRA

Svabb-testade springrar för PRA Cord1
Cord1-test - beställ kit/blankett hos Animal Health Trust
LISTA - efter fria föräldrar
LISTA - testade hundar

Kopia på resultat skickas till:
avel@springerklubben.org

 
 SENASTE NYTT OM PRA-PROJEKTET

 Nu har forskarna satt igång med arbetet att lokalisera PRA-genen hos ESS. 
 Selekteringen är gjord men analyseringen kommer att ta flera månader.
 

 
Springerklubben skall verka för:
* att information om SK:s avelspolicy gällande ögon kommer fram i Springertidningen, på hemsidan samt på uppfödarmöten.
* att uppmuntra till att ögonspegla även äldre hundar.
* att årligen följa utvecklingen av nya PRA-fall.

* att följa och stödja utvecklingen av DNA-tekniken gällande PRA.

* att fortsätta att samla blodprov från PRA-drabbade hundar samt deras släktingar för framtida forskning.
* att ge återkommande information om glaukom i Springertidningen, på hemsidan och på uppfödarträffar under en 5-årsperiod.
* att utveckla en enkel rutin för inrapportering av glaukom till avelskommittén.