ARKIV & BLANKETTER

För att läsa filerna på denna sida behövs Acrobat Reader
som hämtas gratis på Adobe's hemsida
 

STYRELSE 2017

STYRELSEINFORMATION

PROTOKOLL

FULLMÄKTIGE 2018
FULLMÄKTIGE 2017
FULLMÄKTIGE 2016
FULLMÄKTIGE 2015
FULLMÄKTIGE 2014
FULLMÄKTIGE 2013
FULLMÄKTIGE 2012
FULLMÄKTIGE 2011
FULLMÄKTIGE 2010
FULLMÄKTIGE 2009
FULLMÄKTIGE 2008
FULLMÄKTIGE 2007
FULLMÄKTIGE 2006
FULLMÄKTIGE 2005
FULLMÄKTIGE 2004
FULLMÄKTIGE 2003
FULLMÄKTIGE 2002

Hundenkät

Inventarier (2016)

Rese- och Arvodesräkning (excel)
Rese- och Arvodesräkning
Villkor för reseersättning

Stadgar för Springerklubben (2018)
Stadgar för lokalavdelning i Springerklubben

Standard för Engelsk Springer Spaniel

Springertidningen #2 - 2013
Springertidningen #3 - 2013 + bilaga

Springerklubbens första tio år
(OBS! filstorlek 2,0 mb)
Jubileumstidskrift och årskrönika från 1992 av Eva Frisk,
som beskriver klubbens utveckling de första 10 åren,
styrelsens och avdelningarnas arbete,
avelsrådets arbete och valpförmedlingen.

Utvärdering avelsdjur

Anvisning respool
Springerklubbens riktlinjer för deltagande i Rasklubbstorg m.m
Statuter forskningsfond
Överenskommelse spanielklubbar
 

Sekreterare:
Barbro Collin
Rambergsvägen 14
820 42 Korskrogen
0651-61440, 0703-601067
styrelsen@springerklubben.org