ARKIV & BLANKETTER

För att läsa filerna på denna sida behövs Acrobat Reader
som hämtas gratis på Adobe's hemsida
 

SPRINGERKLUBBENS
FULLMÄKTIGEMÖTE 2018 03 17

 Springerklubbens huvudstyrelse inbjuder härmed till
klubbens ordinarie fullmäktigemöte

Datum: lördag 17 mars klockan 10:00
Fika klockan 9:30
Plats: Hotell Scandic, Upplands Väsby

Fullmäktigehandlingar 2018-03-17