ÅRETS SPRINGRAR

Utmärkelser och vandringspriser = anmälan senast 17 januari = läs under "statuter"
Utmärkelser och vandringspriser delas ut i samband med Club Show

STATUTER

Blankett till Springerklubbens utmärkelser

Årets Springer genom tiderna!
Årets Uppfödare genom tiderna!

Ansökan skickas till:
VAKANT
vi söker en ny person som är ansvarig,
kontakta utstallning@springerklubben.org

 

 

Vi söker dig som skulle vilja vara Springerklubbens "pokalfogde"

Att vara pokalfogde innebär bl. a. att;
- Följa de regeländringar som ev. kan komma att påverka statuter för Årets springrar (utställning, jakt, viltspår, lydnad, bruks, agility och rallylydnad).
- Ta emot anmälningar och resultat till Årets springrar samt Årets utmärkelser.
- Sammanställa resultat enligt ovan och utse vinnare och resultatordning samt i samråd med Springerklubbens huvudstyrelse meddela vinnare och ta fram underlag för publicering av vinnare på hemsidan, i tidningen på våra sociala medier.
- Arkivera underlagen.
- Samordna och hålla kontakten med föregående års vinnare av Årets springerutmärkelser så att priser finns på plats för utdelande på Club Show.
- Samla in de uppgifter som behövs för att utbetalning till Agriastipendiater kan ske.
- Tillse att de Årets utmärkelser som inte är utdelade förvaras på ett tryggt sätt eller transporteras till Springerklubbens förråd.
- Införskaffa material till diplom.
- Skriva ut samtliga diplom till Årets springrar och Årets utmärkelser samt att dessa blir undertecknande av ordförande.
- Tillse att diplom finns tillgängliga för utdelande på Club Show.
- Bjuda in vinnare att avhämta Årets springrar, Årets utmärkelser och Agriastipendium till Club Show.
- Ta uppgifter på de som ev. inte kan närvara utan vill ha sina diplom utskickade på post.
- Skicka ut de diplom som inte kan avhämtas på Club Show.

Låter detta intressant - kontakta utstallning@springerklubben.org

 

Årets Springrar 2016
Årets Springrar 2015
Årets Springrar 2014
Årets Springrar 2013
Årets Springrar 2012
Årets Springrar 2011
Årets Springrar 2010
Årets Springrar 2009
Årets Springrar 2008
Årets Springrar 2007
Årets Springrar 2006
Årets Springrar 2005
Årets Springrar 2004
Årets Springrar 2003
Årets Springrar 2002
Årets Springrar 2001
Årets Springrar 2000
Årets Springrar 1999