STATUTER FÖR ÅRETS SPRINGRAR

Utmärkelser och vandringspriser = anmälan senast 17 januari!
Utmärkelser och vandringspriser delas ut i samband med Club Show

Ansökan skickas till:
VAKANT
vi söker en ny person som är ansvarig,
kontakta utstallning@springerklubben.org

Blankett finns här!
Word-dokument att fylla i
och skicka per e-post

  
SPRINGERKLUBBENS
SPECIELLA UTMÄRKELSER

Utmärkelser tilldelas hundar som under året
 har erövrat någon av följande meriter:

 • Championat (alla)
 • Tagit 1:a pris i någon klass på jaktprov
 • BIG på SKK-utställning eller
 • BIS på SSRK-utställning i officiell klass
  (gäller ej valpklass)
 • Utsetts till SM-representant i viltspår
 • Tilldelats Bruksavels- eller Bruksuppfödarpris  
 

   
SPRINGERKLUBBENS
VANDRINGSPRISER

 För att kunna söka något vandringpris   
 krävs att ägare & förare till hunden
 har medlemskap i Springerklubben.
 För ansökan om Årets uppfödare
 gäller att samtliga kennelinnehavare
 har medlemskap i Springerklubben.
 Se statuterna nedan för ansökan:

 • Årets springer HÄR »
 • Årets uppfödare HÄR »
 • Årets agilityspringer HÄR »
 • Årets avelsspringer HÄR »
 • Årets bruksspringer HÄR »
 • Årets jaktspringer HÄR »
 • Årets juniorspringer HÄR »
 • Årets lydnadsspringer HÄR »
 • Årets rallylydnadsspringer HÄR »
 • Årets utställningsspringer HÄR »
 • Årets veteran HÄR »
 • Årets viltspårsspringer HÄR»
   

 


 
ÅRETS SPRINGER - Statuter
Reviderade 2016-01-01

Priset är skänkt av Springerklubben och är ständigt vandrande. Till priset medföljer en pärm i vilken poäng, data samt foto av vinnaren skall bifogas. Årets Springer är en tävling för Svenskregistrerad Engelsk Springer Spaniel. Vinner gör den hund som erhållit högst poäng enligt nedanstående poängberäkningsregler. Resultatet från max tre (3) officiella jaktprov och max tre (3) officiella utställningar anordnade i Sverige under tiden 1/1 – 31/12 det året tävlan gäller får ingå i beräkningsunderlaget. Resultat, med erhållna poäng, från både jaktprov och utställning är obligatoriskt. Vid lika poäng räknas erhållna CACIB och CACIT som plus. OBS! Högsta poäng räknas, t.ex. en hund som får excellent i kvalitet med CK erhåller 5 poäng för CK, så poäng för excellent räknas ej med.

UTSTÄLLNING     JAKTPROV  
PRIS POÄNG   KLASS POÄNG
BIR 10   Segrarklass CERT 10
BIM 8   Segrarklass CK 9
CK 5   Segrarklass Diplom 8
Excellent 3   1:a pris öppenklass 7
Very Good 2   2:a pris öppenklass 6
Good 1   3:a pris öppenklass 5
      Godkänd Nybörjarprov A 4
      Godkänd Nybörjarprov B 3

 


 
ÅRETS SPRINGERUPPFÖDARE - Statuter
Reviderade 2016-01-01

Priset är skänkt av Springerklubben och är ständigt vandrande. Till priset medföljer en pärm i vilken poäng, data samt foto av vinnarna skall bifogas. I samtliga klasser får tre (3) resultat med tre olika hundar räknas. Maximalt får nio hundars resultat räknas, men samma hund kan förekomma i ett flertal grenar. Endast högsta resultat får räknas. Alla resultat skall vara från officiella och Svenska arrangemang.
 

Utställning - obligatorisk gren
 
PRIS, placering

POÄNG

BIS SKK 40
BIG SKK / BIS SSRK 30
BIS Veteran 20
BIR

20

BIM

18

Cert / CK

15

Exellent ökl 

10

Exellent junkl eller ukl eller jaktkl

8

Very Good i alla klasser

5

Good i alla klasser

3

 

Jaktprov - obligatorisk gren
 
PRIS, klass POÄNG
1:a plac. segrarklass CERT 35
2:a plac. segrarklass 30
3:e plac. segrarklass 25
4:e plac. segrarklass 20
1:a öppenklass 25
2:a öppenklass 20
3:a öppenklass 15
Godkänd Nybörjarprov A 15
Godkänd Nybörjarprov B 10
 

Viltspårsprov - valfri gren
 
PRIS, klass POÄNG
1:a öppenklass 10
2:a öppenklass 7
3:a öppenklass 5
GK anlagsklass 4

 

Lydnadsprov - valfri gren
 
PRIS   POÄNG   POÄNG   POÄNG   POÄNG
  klass 1 klass 2 klass 3   klass elit
1:a 3 5 10 20
2:a 2 4 7 15
3:a 1 3 5 10

 


 
ÅRETS AGILITYSPRINGER - Statuter

Priset är skänkt av Jennie Ejneroos. Priset är uppsatt för att stimulera och uppmuntra ägare att tävla med sin springer i agility. Priset sattes upp 2013. Hunden måste vara Svenskägd och registrerad i Sverige. Ägaren måste vara medlem i Springerklubben. Priset har en tillhörande pärm där hundens registrerade namn, hundens tilltalsnamn, hundens registreringsnummer, uppfödarens namn, ägarens namn, förarens namn, föräldradjuren till hunden, totalpoäng och årtal skall skrivas in. De fem (5) bästa loppen under året får räknas enligt nedanstående poängberäkning. På ett lopp räknar man antingen felfritt lopp eller pinne/SM-pinne/CERT. Endast officiella tävlingar i Sverige får räknas. Priset erövras för alltid av den ägare som har 10 inteckningar med en eller flera hundar.

AGILITY/HOPP     Felfritt lopp   Pinne/SM-pinne    CERT
Klass 1 2

5

 
Klass 2

5

7

 
Klass 3 8 14 25

Ett felfritt lopp är ett lopp med 0 fel (dvs. inga hinder- eller tidsfel). Om två hundar hamnar på samma totalpoäng får man räkna hundens tio (10) bästa resultat enligt ovanstående poängberäkning. Om det fortfarande inte går att skilja dem åt får man räkna det antal poäng som respektive hund har erövrat på alla sina starter under året enligt ovanstående poängberäkning.

 


 
ÅRETS AVELSSPRINGER - Statuter

Priset är skänkt av Helene & David Björkman, kennel Barecho, till minne av NUCH SU(u)CH FINV-99 NV-99 Barecho Ambitious Agent "Ceasars Minnespris". Priset är ständigt vandrande. Till priset medföljer en pärm i vilken poäng, data samt foto på hunden skall bifogas. För deltagande i tävlan om Årets Avelsspringer skall gälla följande:
Avelsdjuret skall vara svensk- eller norskregistrerad samt svenskägd, dessutom måste avelsdjuret själv ha erhållit lägst ett 1:a pris/Excellent i kvalitetsbedömning på officiell utställning, detta behöver inte ha erhållits det året som tävlan för detta pris gäller. Poängen baseras på avkommornas meriter från officiella utställningar och/eller jaktprov i Sverige under tiden 1/1 - 31/12 det året som tävlan gäller. Minst 3 olika avkommor ur minst 2 olika kombinationer skall räknas. Varken utställning eller jaktprov är en obligatorisk gren, det går bra att avkommorna har pris från endast en av dessa grenar. Något maxantal avkommor eller meriter finns ej. BIR-jakt och BIR-veteran räknas ej. Endast högsta resultat räknas, maxpoäng på en utställning är 10 poäng.
 

UTSTÄLLNING             JAKTPROV  
PRIS POÄNG   KLASS POÄNG
BIR

10

  1:a plac. segrarklass CERT

15

BIM

8

  2:a plac. segrarklass

12

CERT

5

  3:a plac. segrarklass

10

 

 

  4:e plac. segrarklass

9

      1:a pris öppenklass HP

8

      1:a pris öppenklass

7

      2:a pris öppenklass

6

      3:e pris öppenklass

5

      Godkänd nybörjarprov A

3

      Godkänd nybörjarprov B

1

 

 
ÅRETS BRUKSSPRINGER - Statuter 

Priset är skänkt av Ingrid Röjelid till minne av LP SLCH SBCH Gofields Happy Muriel "Majas Minnespris". Priset är ständigt vandrande. Till priset medföljer en pärm i vilken tävlingsresultat, data samt foto av vinnaren skall bifogas. Hunden skall vara svenskregistrerad och svenskägd. Hunden skall ha erhållit lägst Very Good i kvalitet på officiell utställning. Under året skall hunden ha deltagit i minst två (2) brukstävlingar anordnade av SBK. Endast tävlingar med godkänt resultat eller bättre räknas. Vinner gör den hund som uppnått högst medelvärde på det procentuella resultatet räknat på två tävlingar. Högst en av dessa tävlingar får vara i appellklass. Om två hundar når samma medelvärde vinner den hund som tävlat i en högre klass. Om det fortfarande inte går att skilja hundarna åt vinner den hund som haft högst procentuellt resultat på en tävling. Om ingen hund under året uppfyller kraven för priset delas inte priset ut detta år. 

 


 
ÅRETS JAKTSPRINGER - Statuter

Priset är skänkt av SK-syd och är ständigt vandrande. För deltagande i tävlan om Årets Jaktspringer skall följande gälla:
Hunden skall vara svenskregistrerad och svenskägd. Endast resultat från officiella jaktprov i Sverige får räknas. Resultat från lägst öppenklass får räknas. Minst ett av proven skall vara på fältprov som ej är särskilt prov. Max tre (3) jaktprov skall räknas. Vid lika poäng räknas högsta klass och antal HP samt CERT.
 

PRIS, klass

POÄNG

1:a plac. segrarklass CERT

12

2:a plac. segrarklass

10

3:e plac. segrarklass

8

1:a öppenklass HP

10

1:a öppenklass

8

2:a öppenklass

7

3:a öppenklass

6

 


 
ÅRETS JUNIORSPRINGER - Statuter

Priset är skänkt av Helene & David Björkman, kennel Barecho, till minne av NUCH SU(u)CH SVCH SV-99 Barecho Pretty Picture. Priset är ständigt vandrande. Till priset medföljer en pärm i vilken poäng, data samt foto på hunden skall bifogas. För deltagande i tävlan om Årets Juniorspringer skall följande gälla:
Hunden skall vara
svenskregistrerad. Endast resultat från juniorklass får ingå (ålder 9-18 mån). Poängen baseras på resultat från juniorkonkurrensklass på officiella utställningar i Sverige under tiden 1/1 - 31/12 det året som tävlan gäller. Resultat från åtta (8) officiella utställningar anordnade av SKK, SSRK eller SK får ingå i beräkningsunderlaget. Antal deltagande i juniorklassen där poängen erhålls skall räknas vid utställning och detta antal ger en poäng för varje tiotal deltagande hundar i resp. juniorklass. Ex. en junior som vinner juniorkonkurrensklassen där sex hundar deltager och sedan även får Cert får alltså 7,6 poäng. Observera att Excellent är en grundförutsättning för att få poäng. Vid ev. lika poäng räknas antal starter i juniorklass på utställning under året, den som startat minst gånger i juniorklass vinner. Är även det lika så är det den som vunnit flest Cert som vinner titeln.
 

UTSTÄLLNING, plac POÄNG   JAKTPROV, pris POÄNG
1:a plac junkkl / excellent 5   1:a pris öppenklass HP 20
2:a plac junkkl / excellent 4   1:a pris öppenklass 18
3:e plac junkkl / excellent 3   2:a pris öppenklass 16
4:e plac junkkl / excellent 2   3:a pris öppenklass 15
Cert 2 extra   Godkänd nybörjarklass A 12
CK 1 extra   Godkänd nybörjarklass B 9

Om hunden även erhållit pris på jaktprov arrangerat av SSRK under samma år får bästa resultat från det årets jaktprov läggas till utställningsmeriterna. Jaktprovsresultatet kan erhållas även efter 18 månaders ålder och ändå ingå i beräkningsunderlaget för Årets Juniorspringer.

 


 
ÅRETS LYDNADSSPRINGER - Statuter

Priset är skänkt av Monica Jansson, kennel Mountjoys. Priset är uppsatt för att stimulera och uppmuntra ägare att tävla sin hund inom lydnadssporten. Priset sattes upp 2008. Hunden måste vara svenskägd och registrerad i Sverige. Ägaren måste vara medlem i Springerklubben. Priset består av en pokal med tillhörande pärm där hundens registrerade namn, hundens tilltalsnamn, hundens registreringsnummer, uppfödarens namn, ägarens namn, förarens namn, föräldradjuren till hunden, klass, poäng, totalpoäng och årtal skall skrivas in. De fem (5) bästa resultaten under året får räknas enligt nedanstående poängberäkning. Endast officiella tävlingar i Sverige får räknas. Priset erövras för alltid av den ägare som har 10 inteckningar med en eller flera hundar.

 

1:a pris
+ klassvinst

1:a pris

2:a pris

3:e pris

Klass 1

9

8

6

4

Klass 2

11

10

8

6

Klass 3

13

12

10

8

Elit

16

15

13

11

Om två hundar hamnar på samma totalpoäng skall den hund som har tagit flest klassvinster vinna, kan man ändå inte skilja dom åt skall den med flest 1:a pris vinna och då får man tillgodoräkna sig alla sina starter under året. Kan man ändå inte skilja hundarna åt är det den hund som har flest pris under året, och då får man tillgodoräkna sig alla sina starter under året. Kan man ändå inte skilja hundarna åt får man räkna det antal poäng som respektive hund har erövrat på alla sina starter under året enligt ovanstående poängberäkning.

 


 
ÅRETS RALLYLYDNADSSPRINGER - Statuter
Instiftat 2016 Reviderade 2017-02-15

Vandringspokalen är skänkt av Vi2 Hundcenter och Ida Lindgren, Ziridas kennel. Priset är uppsatt för att stimulera och uppmuntra ägare att tävla med sin springer i rallylydnad. Till priset hör en pärm där hundens registrerade namn, hundens tilltalsnamn, hundens registreringsnummer, uppfödarens namn, ägarens namn, förarens namn, föräldradjuren till hunden, totalpoäng och årtal skall skrivas in. Hund som tilldelas utmärkelsen får även en rosett som ekipaget behåller. Endast officiella tävlingar i Sverige får räknas. Hunden måste vara svenskägd och registrerad i Sverige. Ägaren måste vara medlem i Springerklubben. Vandringspriset erövras för alltid av den ägare som har 10 st "årets rallylydnadsspringer" med en eller flera hundar. Ny vandringspokal skänks då av Vi2 Hundcenter och pärmen följer då den nya pokalen.

De fem (5) högsta poängen i den högsta klassen ekipaget tävlar i räknas samman och multipliceras enligt tabellen nedan. Ekipaget kan endast räkna poäng från den högsta klass ekipaget tävlar i. Högst slutsumma blir Årets Rallylydnadsspringer. Maxpoäng kan som högst bli 250 poäng.

  Totalpoäng x Slutsumma
Nybörjarklass   0,2  
Fortsättningsklass   0,3  
Avancerad klass   0,4  
Mästarklass   0,5  

Exempel: En tävlande har fått följande fem högsta resultaten i nybörjarklass 98p, 92p, 86p, 81p, 78p = totalpoängen 435. Denna summa multipliceras med 0,2 enligt tabellen ovan och slutsumman blir då 87 poäng. Samma resultat i fortsättningsklassen skulle bli x 0,3 vilket blir en slutsumma på 130,5 poäng.

Om det inte går att skilja ekipagen åt tar ekipaget i den högsta klassen hem priset. Om man fortfarande inte kan skilja ekipagen åt får man räkna det antal poäng som respektive hund har erövrat på sina godkända (över 70, 75, 80 respektive 90 poäng beroende på klass) starter i aktuell klass du tävlat i under året, och dela det med antal starter som är gjorda. Högsta medelvärde avgör vem som vinner.

 


 
ÅRETS UTSTÄLLNINGSSPRINGER - Statuter

Priset är skänkt av SK-syd och är ständigt vandrande. För deltagande i tävlan om Årets Utställningsspringer skall följande gälla:
Hunden skall vara svenskregistrerad och svenskägd. Endast resultat från utställningar anordnade under tiden 1/1-31/12 i Sverige får räknas. BIR och BIM i veteranklass gäller ej. Resultat från sju (7) officiella utställningar anordnade av SKK, SSRK eller SK och en (1) inofficiell utställning arrangerad av SK (ej dual purpose show) får ingå i beräkningsunderlaget. Vid lika poäng räknas antal CACIB. Antal katalogförda (officiella klasser, ej valp- eller avelsklass) ESS skall räknas vid utställningarna och detta antal ger 0,5 poäng för varje tiotal anmälda hundar i officiell klass. T ex. 45 katalogförda hundar ger 2,25 poäng till samtliga placeringar i Bhkl och Btkl.
 

RESULTAT

POÄNG

BIR

10

BIM

8

2:a Bhkl - Btkl

6

3:a Bhkl - Btkl

5

4:a Bhkl - Btkl

4

 


 
ÅRETS VETERANSPRINGER - Statuter

Priset är skänkt av Tarja Hovila, kennel Adamant's och Ulla Larsson, kennel Rowntree till minne av INT SFUCH Adamant's Chocolate Dream. Priset är ständigt vandrande. Till priset medföljer en pärm i vilken poäng, data samt foto av vinnaren skall bifogas. Till grund för poängsammanräkningen får de fem (5) bästa resultaten från officiell utställning i veteranklass på SKK, SSRK och SKs Club Show räknas.
 

RESULTAT

KLUBB

POÄNG

BIS veteran

SKK

50

BIS-2 & BIS-3

SKK

45

BIS-4

SKK

30

BIS Veteran

SSRK

35

BIS-2 & BIS-3    

SSRK

30

BIS-4

SSRK

25

BIR veteran

 

20

BIM veteran  

10

Max poäng

= 250 poäng

 

 


 
ÅRETS VILTSPÅRSSPRINGER - Statuter

Priset är skänkt av Ulla Larsson, kennel Rowntree. Priset är ständigt vandrande. Till priset medföljer en pärm i vilken poäng, data samt foto av vinnaren skall bifogas. Årets Viltspårspringer är en tävling för svenskregistrerad Engelsk Springer Spaniel. Vinner gör den hund som erhållit högst antal poäng enligt nedanstående poängberäkningsregler. De fem (5) bästa resultaten från svenskt officiellt prov får räknas. Avgörande om fler hundar har samma slutpoäng är: Antal HP:n utöver de fem prov som ingår. Om ytterligare åtskillnad erfordras räknas högst erhållna poäng (fem prov).
 

PRIS, klass POÄNG
1:a öppenklass HP

11

1:a öppenklass

10

2:a öppenklass

8

3:a öppenklass

6

GK anlagsklass

4

Max poäng = 55 poäng