VALPFÖRMEDLING - VALPAR VÄNTAS
-tillbaka-
 

Sorterade efter födelsedatum, tidigast väntas först. Meriter: Högsta officiella merit redovisas.
De uppfödare som har angett länk till hemsida och/eller e-post har dessa klickbara.
Klicka på kennelnamnet för hemsida och uppfödarens namn för e-post.
Springerklubben tar inget ansvar för information och text på respektive kennels hemsida.

 

 
Ingen kull för tillfället    

     
 

  

OBS! Springerklubben har endast kontrollerat att de kullar som finns på listan uppfyller SK's krav för valphänvisning. Den övriga informationen som står på uppfödarens egen hemsida står uppfödaren själv för.