Fullmäktige 2018

Hej medlemmar,

Valberedningen är i full gång med sitt arbete inför fullmäktigemötet 2018.

I detta arbete är ni medlemmar vår viktigaste tillgång... utan er finns ingen rasklubb!

Vi ser fram emot att ni gärna hör av er direkt till oss om ni har idéer och förslag på styrelseledamöter
eller om ni själva är intresserade av att sitta med i styrelsen och arbeta för vår ras och klubbs framtid.

Ni kan också ta kontakt med styrelsen i era lokalavdelningar och framföra åsikter,
förslag och synpunkter inför fullmäktigemötet.

E-post: valberedning@springerklubben.org

Med vänliga hälsningar

Valberedningen/

Josefin Hamilton (sammankallande), Lotta Claeson & Malin Karlsvärd