FÖR UPPFÖDARE
-tillbaka-
 

Valphänvisning kostar 300 kr och gäller tills valparna uppnått 12 veckor. Annonsen ska vara betald till bankgiro: 853-0883 innan den införs. Förlängning kan sedan ske upp till 6 månader mot en kostnad av 50 kr/mån. Förlängning måste ske innan valpkull är borttagen. Om valpkullen är borttagen och förlängning inte är meddelad och betald så blir det en ny förmedling á 300 kr. OBSERVERA att det är nytt konto fr.o.m. 15 juni 2018, bankgiro: 853-0883

Anmäl valpkull ON-LINE HÄR

Samma uppgifter går att skicka via mail eller brev till valpförmedlare:
Kerstin Nilsson, Bigatan 5, 742 35 Östhammar
Tel: 0173-126 55 Mail: 6983nilsson@telia.com

REGLER - för hänvisning av valpkull:

* Uppfödaren ska vara medlem i Springerklubben, gäller samtliga delägare i kenneln.
*
Uppfödaren förbinder sig att följa Code of Breeder's Etichs.
* Uppfödaren förbinder sig att följa Jordbruksverkets avel och hundhållning.
* Uppfödaren förbinder sig att följa RAS, Rasspecifik Avelsstrategi.
* Uppfödaren förbinder sig att följa SKK's grundregler och avelspolicy.
* Uppfödaren förbinder sig att följa Springerklubbens avelspolicy.
* Avelsdjuren skall vara höftledsröntgade och friförklarade (A eller B).
*
Minst en förälder skall vara fri från fucosidosanlag. Sjuk hund får ej användas i avel!
*
Båda föräldrarna skall vara ögonlysta inom 1 år före parning och följa Springerklubbens avelspolicy för ögondiagnoser.
* Max en anlagsbärare för PRA i de tre första leden i stamtavlan. Valpen räknas som noll i stamtavlan. Är det fler anlagsbärare i de tre första leden så förmedlas ej kullen. Ytterligare information om olika ögonsjukdomar finns under vår avelspolicy.
* Om någon av föräldrarna är ögonlyst eller HD-röntgad i annat land skall kopia på resultaten skickas till valpförmedlaren.
* Inavelsgraden i avelskombinationen får vara högst 6,25 %.
* Valpkull efter hane/tik som ej fyllt 24 mån. när valparna föds förmedlas ej.
* Valpkull efter hane som passerar gränsen förmedlas ej. Detta innebär att en hane under sin livstid inte bör ha mer än 10% avkommor av den genomsnittliga årskullen valpar inom rasen. Detta beräknas på föregående 5 års registreringar. För 2018 års registreringar gäller 57 avkommor.
* Valpar efter föräldrar som erhållit 0:a i pris på grund av mentalitet förmedlas ej.
* Springerklubben förmedlar max tre valpkullar per år och uppfödare.
 
MERITER för hane och tik vid lägst 15 månaders ålder, något av följande:
 
* lägst 2:a pris / Very Good i kvalité i officiell klass på utställning
* godkänt
Nybörjarprov B / Grundprov 
* godkänt officiellt Norskt jaktanlagsprov
 
OBS! Endast officiella meriter tas med!
De som går att kontrollera på
RASDATA och SKK's HUNDDATA

Vid utländska meriter eller andra meriter som ej går att kontrollera via ovanstående skall kopia på resultatet skickas in (endast officiella).