Medlemsförmåner hos våra sponsorer

Förutom detta finns särskilda möjligheter för lokalavdelningar
att ta del av sponsringen från alla våra sponsorer.

AGRIA DJURFÖRSÄKRING
Agria www.agria.se
10 % medlemsrabatt på försäkring hos Agria
(går inte att kombinera med andra erbjudanden)

 BRATTSPETS
Brattpets www.brattpets.se
5 % rabatt på klippmaskiner, skär och saxar för medlem!
Rabattkoden får du genom att mejla Springerklubben
samt ditt medlemsnummer till info@brattpets.se
Rabattkoden inlöses i kassan.
15 % rabatt för uppfödare som är medlem enligt företagsprislista!
»» Brattpets uppfödare
»» Brattpets prislista