TIDNINGENS
    MANUSSTOPP
 # 1:
1:a februari
 # 2:
1:a maj
 
# 3:
1:a augusti 
 # 4:
1:a november
 Skicka in bidrag till
 tidningsredaktör här
!
 
 

 Club Show: 587395-5
 Förmedling: 853-0883 
 Medlem: 847-4181
 Plusgiro: 338625-7