Avelsansvarig,                 Bilaga 4

 

 Vara styrelsens rådgivare i avelsfrågor

 

Skall i samarbete med styrelsen främja avel av sunda mentalt, exteriört goda hundar, för vilka SSRK delegerat rasansvaret till Springerklubben

 

Verksamheten skall inriktas på

insamling, bearbetning och redovisning av för aveln väsentlig information

 

Ta initiativ till och föreslå hälsoprogram

 

Företräda styrelsen externt i avelsfrågor.

 

Vara klubbens kontaktperson i avelsfrågor

 

Återkommande ta initiativ till och genomföra hälsoenkät.

 

RAS- förvalta och revidera
 

Avelspolicy- uppfödarkrav