Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse
2005-03-22

 

Närvarande: Krister Söderstam - Ordförande

Martin Adner, Olle Carlson, André Lindmark, ,

Tania Lindén, VainoWiik, Siv Ödlund, Ann-Sofie Öhman

 

 

 

§1.              Krister Söderstam öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

 

§2.       Vaino Wiik valdes till mötessekreterare.

 

§3.       Martin Adner utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

 

§4.       Styrelsens konstituering:       

            André Lindmark:    Vice Ordförande/Informations och Utbildningsansvarig:

            Vaino Wiik:            Sekreterare

            Olle Carlsson:         Kassör

            Siv Ödlund:            Avelsansvarig:

            Martin Adner:         Jaktansvarig

            Tania Lindén:         Biträdande jaktansvarig

            Ann-Sofie Öhman: Utställningsansvarig

 

Utanför styrelsen:

Ingrid Sandström:   Assisterande kassör

Anne-Maj Muhrén: Valpförmedling

Kerstin Nilsson:      Webbansvarig

Nanny Björkeland:  Medlemsansvarig

Linda Holmgren:     Redaktör

Lotta Bering (lydnad/bruks)& Anna Dagson (viltspår/agility): Underredaktörer

 

§5.                 Mötet beslutade att utse Krister Söderstam och Olle Carlsson som firmatecknare.

De äger därmed rätt att var för sig disponera följande konton:

pg 33 86 25-7, pg 58 73 95-5, pg 830 60 44-2, norskt giro 7877.08.14307.

Paragraf 5 omedelbart justerad

 

§6.                 Mötet bestämde att Krister Söderstam och André Lindmark skall representera Springerklubben vid SSRK: fullmäktige 23/24 april, 2005

Bengt Norrving (förra ordf. finns där som representant för SSRK:s valberedning)

 

 

§7                  Springerklubbens representation vid SSRKs funktionärsträff den 2-4 april.

Olle Carlsson på lördagen och Krister Söderstam på söndagen.

(Siv Ödlund finns också där som representant för SSRK:s Gotlandsavdelningen).

 

 

§8                   Arbetsmöte för styrelsen bestämdes till 16/17 april i Stockholm.

 

§9.                Uppföljning fullmäktigemötet

Kerstin Abbing meddelar via Vaino Wiik att ett utkast till protokollet  kommer att skickas i morgon.

 

§10.              Övriga frågor:

          a) Förslag från Eva Frisk/Harald U-M ang. informationsspridning

b) Administrativa rutiner mm från Olle Carlsson

c) Avtackning av tidigare styrelsemedlemmar då det inte gjordes på fullmäktige

samt Anette Erlandsson för hennes  arbete med domarkonferensen.

d) Symposium 2008 – en markering att vi inte står bakom arrangemanget.

Samtliga punkter under §10 skall tas upp på det första arbetsmötet den 16-17 april

 

§11.               Mötet avslutas. 

 

 

Vid protokollet 22/3 -2005          

 

 

 

Vaino Wiik   

 

 

 

Justeras                 /          2005                      Justeras        /         2005

 

 

Krister Söderstam                                       Martin Adner