AVEL & HÄLSA - HÖFTLEDSRÖNTGEN

Springerklubben skall arbeta för:
- att nuvarande bekämpningsprogram skall gälla och att bevaka utvecklingen av HD på vår ras.

 

Höftledsdysplasi (HD)

Från att ha varit mindre vanligt än hos övriga raser kan man idag se en tendens att det är i storleksordning mer likt övriga raser.

Höftledsröntgen kan göras vid tidigast 12 mån. ålder hos Engelsk Springer Spaniel. Resultatet blir officiellt då hundägaren betalat en avgift för avläsningen.

Röntgenbilderna avläses och registreras hos SKK, och svaret kommer till hundägaren i form av ett certifikat via posten. Här anger man såväl höger höft som vänster höft om graden skiljer sig åt t. ex. vä A hö B, men offentligt så ser vi andra "bara" bokstaven B. När man har samma bokstav på båda höfterna så får man på sitt certifikat endast HD Grad A vilket betyder att båda höfterna har A.

Det är viktigt att du röntgar din hund även om den inte kommer att användas i avel. Det är bra att känna till din hunds ledstatus för att du ska kunna ge din hund ett gott liv med rätt form av motion och aktivering.

HD-index

Styrelsen för Springerklubben ser SKK:s avelsindex som ett utomordentligt bra hjälpmedel vid uppfödarnas avelsplanering.

SK:s rekommendation
Det är bra ju högre kullindex man har d v s 100 eller mer. Men eftersom vi inte har något stort problem med HD i dagsläget så gäller Springerklubbens avelspolicy fortfarande. Viktigt att komma ihåg att HD-index inte är ett hälsoprogram, utan bara ett verktyg i avelsarbetet. Hundar som röntgats i Sverige får eget avelsindex då de röntgats. Då valpar efter en utländsk hund registreras, skickar uppfödaren in en kopia på röntgencertifikatet tillsammans med registreringsansökan. Röntgenresultatet från den utländska hunden läggs då in i SKK:s databas och hunden får därmed ett index baserat endast på dess eget resultat. Avelshundar utan eget röntgenresultat i SKK:s databas, som har avkommor som importerats till Sverige, får ett index först när 5-7 avkommor är röntgade.

Vill du veta mer om Avelsindex läs » HÄR Artikel av Sofia Malm, genetiskt sakkunnig vid SKK.

Frågor och svar om Avelsindex hittar du » Index för HD och ED - frågor och svar 2013

 Grad A = Utan Anmärkning
 Grad B = Ej Dysplasi
 Grad C = Lindrig Dysplasi
 Grad D = Måttlig Dysplasi
 Grad E = Kraftigt Dysplasi