MEDLEMSKAP
 

Välkommen som medlem!
Klubben har rullande medlemskap
(gäller 1 år fr.o.m. inbetalningsdatum)

Som medlem i Springerklubben får du:
- delta på våra aktiviteter och kurser
- tillgång till Avelskommittén
- Springertidningen som utkommer 4 ggr/år

Som medlem i Springerklubben blir man automatiskt
medlem i den lokalavdelning man bor i.

Medlemsansvarig tar emot nyanmälan.
Uppge namn, adress, telefonnummer
(både hem och mobil om det finns)
samt mailadress och ev. kennelnamn.

Medlemsavgift fr.o.m. januari 2017:

  • Fullbetalande medlem: 295 kr
  • Familjemedlem: 50 kr
  • Utländsk medlem: 350 kr
  • Valpköparmedlem: 100 kr
    (uppfödaren anmäler sina valpköpare) 
  • Utländsk valpköparmedlem: 200 kr
    (uppfödaren anmäler sina valpköpare)
Medlemsansvarig:
(utanför styrelsen)
Helene Björkman
Främlingshemsvägen 155
810 22 Årsunda
0703-113165
helene@barecho.com

Sätt samtidigt in medlemsavgiften på SK's bankgiro: 847-4181 med referens "medlemsavgift + namn och adress".
Vid förnyelse av medlemskap uppge fakturanummer eller medlemsnummer vid betalning.
Uppsägning av medlemskap sker endast per mail eller med post till medlemsansvarig. 

Skänk medlemskap till era valpköpare = vinstchans!
Vid valpköparmedlemskap gäller att du sätter in summan för medlemskapen på SK's bankgiro: 847-4181
Ange ditt "kennelnamn och valpköparmedlemskap" som referens.