AVEL & HÄLSA - FUCOSIDOS
 

Fucosidostest - beställ kit/blankett hos Animal Health Trust
Fucosidostestade Springrar
Fucosidoslista
(efter fritestade föräldrar eller far- & morföräldrar)
 

Kopia på resultat skickas till:
avel@springerklubben.org